Việt nam là thành viên thứ mấy của Asean?

 |  Xem: 15.154  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/05/2009 - 15:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN) được thành lập tháng 8 – 1967 tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của các nước: Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan và Philippin, về sau thêm Brunây (7 – 1 – 1984).
Ngày 28 – 7 – 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN; tiếp đó là Lào và Mianma (23 – 7 – 1997). Từ ngày 30 – 4 – 1999, Campuchia là thành viên thứ mười của tổ chức này. Như vậy, ASEAN đã trở thành “ASEAN toàn Đông Nam Á”.
Hiện nay, tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 quốc gia, được liệt kê theo ngày gia nhập:
* Các quốc gia sáng lập (ngày 8 tháng 8 năm 1967):
- Cộng hoà Indonesia
- Liên bang Malaysia
- Cộng hoà Philippines
- Cộng hòa Singapore
- Vương quốc Thái Lan
* Các quốc gia gia nhập sau:
- Vương quốc Brunei (ngày 7 tháng 1 năm 1984)
- Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (ngày 28 tháng 7 năm 1995)
- Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (ngày 23 tháng 7 năm 1997)
- Liên bang Myanma (ngày 23 tháng 7 năm 1997)
- Vương quốc Campuchia (ngày 30 tháng 4 năm 1999)
- Vậy Việt Nam là nước thứ 7 ra nhập ASEAN
Ngày gửi: 16/05/2009 - 15:29
Trả lời