Gói cước mới của vietnam mobile,ai biết chỉ giúp nhé?

Nghe nói, vietnammobile mới có gói cước mới tên là Maxi Talk đúng không các bác? Gói cước này buôn thì sướng rui, ở đây có bác nào dùng gói cước này không cho em ý kiến với!
 |  Xem: 7.860  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 01/02/2010 - 15:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Mình vừa search thấy thông tin bạn cần nè, vì gói cước này áp dụng trên toàn quốc nên chắc mình & bạn gái ở nhà sẽ đăng kí gọi buôn mỗi ngày.http://vietnamobile.com.vn/vnm/htmls/index.php
Ngày gửi: 01/02/2010 - 15:28
Gói này có 2 loai! loại 1 là gọi từ 6h đến 18h với 5000vnd. loại 2 là gọi 24h với 8000vnd. Phương thức đăng ký mời bạn vào xem website: http://www.vietnamobile.com.vn/vnm/htmls/
Ngày gửi: 01/02/2010 - 15:34
Mình thấy mạng vietnam mobile đang có chương trình khuyến mại "Vòng tay bè bạn"bạn vào tịm hiểu thêm http://www.vietnamobile.com.vn/vnm/htmls/index.php?mod=newsdetail&newsid=61
Ngày gửi: 02/02/2010 - 14:39
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)