Đáp Án Môn Ngoại Ngữ Tốt Nghiệp THPT 2010: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật Bản xem ở đâu?

 |  Xem: 35.684  |  Trả lời: 7
Ngày gửi: 04/06/2010 - 09:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (7)

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2010


MATHVN.COM

Please wait ...

Ai có đáp án up dùm ^^

 

XEM ĐÁP ÁN CÁC MôN KHÁC

Ngày gửi: 04/06/2010 - 09:01

Ngày gửi: 04/06/2010 - 09:01

Ngày gửi: 04/06/2010 - 09:02

Đáp Án nhanh và chính xác thì chỉ có gọi tổng đài của Bộ 1900 599 974

Ngày gửi: 04/06/2010 - 09:03
Trích dẫn:
Từ bài viết của DangDinhHau

Để có đáp án nhanh.

Bạn nên mượn đề của bạn khác và so với những đề trên

Ah, và post lên để share cho các bạn khác nữa 

 

Đề thi - đáp án THPT môn Anh văn (2010)

Mã đề 842

1.D initiate
2.A hosuehold
3.B appointed
4.C cough
5.B accompany
6.A advertise
7.C therefor
8.D qualifycation
9.D for
10.C right
11.A was established
12.D off
13.A is using
14.C be affected
15.D if
16.C old enough
17.B i'm afraid not
18.D worry
19.B has played
20.B don't they?
21.D get
22.A probability
23.B used to
24.C thank you!
25.A will
26.A doing
27.D because
28.C whereas
29.D whose
30.C what a pity!
31.B became
32.B economic
33.A to
34.A take after
35.B achieved
36.D whom
37.B expensive
38.D easy
39.D writing
40.C a
41.B won't dissapear
42.A reading words on computer screens is tiring to the eyes
43.B it will look like a computer
44.B to change what you read
45.C the book of future
46.C the more knowledge you gain
47.D is becoming more and more dificult
48.B me for phoning not earlier
49.A unless you can swim
50.A where she would go the following day.

----------THE END---------

 

Ngày gửi: 04/06/2010 - 17:25
Ngày gửi: 05/06/2010 - 17:59

Đề Tiếng anh nhân định tương đối phù hợp một số bài làm của thí sinh. Mời các bạn xem thang điểm và đáp án tiếng anh thi tốt nghiệp 2011 của bộ Giáo dục đáp án môn Anh hệ 3 năm, chương trình chuẩn và nâng cao,

Đáp án tiếng môn tiếng Đức , Xem đáp án môn tiếng Nga hệ 3 năm, chương trình chuẩn và nâng cao
>> Xem đáp án môn tiếng Nhật
>> Xem đáp án môn tiếng Pháp hệ 3 năm, chương trình chuẩn và nâng cao
>> Xem đáp án môn tiếng Trung


Mời bạn ghé thăm: Đặc Sản Quê Nhà
Ngày gửi: 04/06/2011 - 19:07
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(9 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(14 lượt cảm ơn)