Gian hàng bán Rao vặt Hỏi đáp Đánh giá sản phẩm Thêm
Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
3 thành viên trả lời
giocuondi daisonglong123 chieuthuvang Trả lời cuối cùng: 04/07/2013
Thành viên tích cực nhất
 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Đáp án đề thi đại học khối A năm 2013 của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo?

   saobienhp

   02/07/2013 - 08:38
   Ngày Buổi Môn thi
   4/7/2013 Sáng Toán
   Chiều
   5/7/2013 Sáng Hóa
   Chiều
   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   chieuthuvang

   04/07/2013 - 11:33

   Giải đề thi môn Toán khối A:

   toan1_1372919409.jpg
   toan2_1372919409.jpg
   toan3_1372919409.jpg
   toan4_1372919409.jpg

   toan5_1372919905.jpg
   toan6_1372919409.jpg
   toan7_1372919409.jpg
   toan8_1372919409.jpg
   toan9_1372919409.jpg
   toan10_1372919409.jpg
   Câu 5
   toan11_1372919409.jpg
   toan12_1372919409.jpg
   toan13_1372919409.jpg

   toan14_1372919554.jpg

   toan15_1372919434.jpg

   toan16_1372919434.jpg
   Câu 7a
   toan17_1372919434.jpg
   toan18_1372919434.jpg
   Câu 7b
   toan19_1372919434.jpg
   toan20_1372919434.jpg
   toan21_1372919434.jpg
   toan22_1372919435.jpg
   toan23_1372919435.jpg
   toan24_1372919435.jpg
   toan25_1372919435.jpg

   toan26_1372919435.jpg

   Đề thi Toán khối A và A1:

   de-toan-3_1372911548.jpg
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   daisonglong123

   05/07/2013 - 09:43

   Đáp án chính thức của bộ Giáo dục:

   Đáp án đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 - Đáp án chính thức của bộ GD&ĐT

   Đáp án đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2013 - Đáp án chính thức của bộ GD&ĐT

   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   chieuthuvang

   05/07/2013 - 10:49

   Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2013: Mã đề 193

   1A, 2B, 3D, 4B, 5A, 6A, 7B, 8C, 9D, 10B, 11B, 12B, 13C, 14B, 15A, 16C, 17B, 18D, 19A, 20A, 21B, 22A, 23B, 24D, 25A, 26D, 33B, 35B, 36D, 37C, 42B, 43B, 44C, 47D, 49C, 50D

   Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2013: Mã đề 374

   1C, 2C, 3D, 4C, 5A, 6B, 7D, 8B, 9A, 10A, 11B, 12A, 13B, 14D, 15D, 16C, 17A, 18D, 19B, 20B, 21C, 22D, 23C, 24C, 25C, 26C, 27B, 28D, 29A, 30D, 31B, 32A, 33A, 34A, 35A, 36C, 37B, 38B, 39D, 40A, 41D, 42A, 43B, 44B, 45B, 46B, 47C, 48C, 49D, 50C, 51D, 52C, 53A, 54C, 55A, 56D, 57B, 58D, 59D, 60C

   Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2013: Mã đề 286

   1B, 2C, 3D, 4B, 5B, 6D, 7B, 8C, 9A, 10C, 11B, 12B, 13C, 14C, 15D, 16A, 17B, 18A, 19D, 20A, 21B, 22D, 23A, 24C, 25C, 26B, 27D, 28A, 29A, 30C, 31B, 32A, 33C, 34D, 35B, 36C, 36D, 38D, 39C, 40B, 41A, 42D, 43C, 44A, 45C, 46A, 47A, 48C, 49D, 50D

   Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2013: Mã đề 531

   1D, 2C, 4B, 5B, 7D, 8C, 9A, 10B, 11C, 12D, 13C, 14B, 15C, 16C, 17D, 18B, 19C, 20D, 21B, 22A, 23C, 24A, 25A, 26A, 27C, 28A, 29D, 30D, 31A, 32A, 33B, 34C, 35D, 36D, 37C, 38B, 39A, 40C, 41C, 42B, 43D, 44C, 45D, 46A, 47D, 48D, 49B, 50C

   Đáp án đề thi môn Hóa khối A năm 2013: Mã đề 617

   1D, 2B, 3D, 4B, 5D, 6B, 7C, 8D, 9C, 10B, 11D, 12C, 13A, 14D, 15D, 16B, 17A, 18D, 19B, 20C, 21C, 22C, 23A, 24B, 25C, 26C, 27D, 28D, 29D, 30A, 31B, 32D, 33B, 34B, 35A, 36A, 37D, 38A, 39A, 40C, 41B, 42A, 43D, 44C, 45D, 46C, 47A, 48A, 49C, 50B,…427146

   hoa1-1372993146_500x0.jpg

   hoa1-1-1372993146_500x0.jpg
   hoa1-2-1372993146_500x0.jpg
   hoa1-3-1372993147_500x0.jpg
   hoa1-4-1372993147_500x0.jpg

   hoa1-5-1372993147_500x0.jpg

   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   giocuondi

   05/07/2013 - 10:51

   hoa1-1372993146_500x0.jpg

   hoa1-1-1372993146_500x0.jpg
   hoa1-2-1372993146_500x0.jpg
   hoa1-3-1372993147_500x0.jpg
   hoa1-4-1372993147_500x0.jpg

   hoa1-5-1372993147_500x0.jpg

   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm

   giocuondi

   05/07/2013 - 14:33

   Đáp án chuẩn đây:

   Đề Hóa mã đề 374

   1c, 2c, 3d, 4a, 5a, 6b, 7d, 8b, 9a, 10a, 11b, 12a, 13b, 14d, 15d, 16c, 17a, 18d, 19b, 20b, 21c, 22d, 23c, 24c, 25c, 26c, 27b, 28d, 29a, 30d, 31b, 32a, 33a, 34a, 35a, 36c, 37b, 38b, 39d, 40a, 41d, 42a, 43b, 44b, 45b, 46b, 47 c, 48 c, 49d, 50c, 51d, 52 c, 53a, 54c, 55a, 56d, 57b, 58d, 59d, 60c

   Mã 286


   1b, 2c, 3d, 4b, 5b, 6d, 7b, 8c, 9a, 10c, 11b, 12b, 13c, 14c, 15d, 16a, 17b, 18a, 19d, 20a, 21b, 22a, 23b, 24c, 25c, 26b, 27d, 28a, 29a, 30c, 31b, 32c, 33d, 34d, 35b, 36c, 37d, 38d, 39c, 40b, 41a, 42d, 43c, 44a, 45c, 46a, 47a, 48c, 49d, 50d, 51a, 52b, 53d, 54d, 55b, 56a, 57a, 58c, 59a, 60d.

   Mã 463

   1b, 2b, 3c, 4d, 5d, 6d, 7d, 8b, 9d, 10c, 11c, 12c, 13c, 14a, 15b, 16a, 17b, 18d, 19b, 20a, 21b, 22c, 23d, 24c, 25a, 26d, 27b, 28c, 29b, 30c, 31d, 32a, 33c, 34d, 35b, 36b, 37a, 38a, 39c, 40a, 41a, 42a, 43c, 44d, 45b, 46b, 47a, 48c, 49a, 50b, 51c, 52a, 53d, 54d, 55a, 56c, 57b, 58d, 59d, 60a

   Mã 193

   1a, 2d, 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9d, 10d, 11a, 12d, 13d, 14b, 15c, 16c, 17c, 18a, 19c, 20a, 21b, 22d, 23c, 24d, 25a, 26c, 27a, 28d, 29a, 30c, 31d, 32b, 33d, 34a, 35c, 36b, 37b, 38b, 39c, 40a, 41d, 42b, 43b, 44c, 45a, 46d, 47d, 48d, 49c, 50d, 51a, 52c, 53a, 54c, 55c, 56a, 57a, 58a, 59c, 60b

   Mã 531

   1d, 2c, 3b, 4b, 5b, 6d, 7d, 8c, 9a, 10b, 11c, 12d, 13c, 14a, 15a, 16b, 17d, 18b, 19b, 20d, 21b, 22a, 23b, 24a, 25a, 26c, 27c, 28a, 29d, 30d, 31a, 32d, 33c, 34c, 35d, 36d, 37c, 38b, 39a, 40c, 41a, 42c, 43d, 44c, 45a, 46b, 47d, 48c, 49b, 50b, 51d, 52b, 53a, 54a, 55b, 56c, 57a, 58d, 59c, 60a

   Mã 617

   1d, 2b, 3d, 4a, 5a, 6b, 7c, 8c, 9c, 10a, 11d, 12c, 13a, 14d, 15d, 16b, 17a, 18d, 19c, 20d, 21c, 22c, 23d, 24b, 25c, 26c, 27c, 28d, 29a, 30a, 31b, 32c, 33b, 34b, 35d, 36a, 37d, 38b, 39b, 40c, 41d, 42c, 43b, 44c, 45d, 46c, 47b, 48a, 49a, 50b, 51b, 52d, 53d, 54b, 55a, 56a, 57b, 58a, 59a, 60a.

   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm