Tra cứu điểm chuẩn vào các trường Đại học - Cao đẳng

Tra cứu tại http://smsvietnam.com

Để tra cứu điểm chuẩn vào các trường qua tin nhắn, soạn tin:

DCHUAN mã-trường mã-ngành gửi 8679
 |  Xem: 3.106  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/07/2009 - 14:47  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đã xem được điểm, thanks nhé
Ngày gửi: 07/08/2009 - 09:23
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)