Biểu tượng này có nghĩa là gì?

Em thấy trên các thùng hàng thường có cac biểu tượng như cái ô, cai ly, và mũi tên. cho em hoi ý nghĩa của các biểu tượng đó là gi?
 |  Xem: 2.514  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 09/11/2009 - 14:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Đó là các ngôn ngữ chung, biểu tượng cái ô là tránh không bị nước, mũi tên là phải để thùng hàng theo chiều mũi tên, cái ly là hàng dể vở, ngoài ra còn có các biểu tượng thường gặp như hình cái phểu,biểu tượng ghi nhiệt độ tối đa....
Ngày gửi: 09/11/2009 - 14:16
Cái ly là cảnh báo hàng dễ vỡ, cái ô là hạn chế cho hàng bị dính nước,mũi tên là chiều đặt của hàng.
Ngày gửi: 09/11/2009 - 14:19
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)