Định mức tiêu hao nhiên liệu xe ôtô ?

Hiện nay công ty đang yêu cầu tôi nghiên cứu tính toán định mức tiêu hao nhiên liệu xăng dầu cho toàn bộ số lượng xe hiện đang sử dụng tại đơn vị.
xin hỏi có cách nào tính toán và có cơ sở căn cứ không?
thông tin thêm về các loại xe
hiện nay tại công ty có nhơn 30 chiếc xe, đủ loại và đủ hiệu, xe otô con, xe bán tải , và xe tải từ 1tấn đến 5 tấn.
xe thường xuyên vận chuyển hàng hoá trên 1 cung đường nhất định.
 |  Xem: 12.418  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/09/2009 - 11:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1. Mỗi loại xe khi khi xuất xưởng và bán ra thị trường thì mức tiêu hao nhiên liệu đả đuợc nhà sản xuất tính toán và đưa ra thông số khá chính xác rùi.(bạn nên tìm hiểu và tìm các thông số đó của các nhà cung cấp)
2.Cách tính toán bạn có thể chia ra từng nhóm
VD: 3 nhóm, nhóm 1 là trên cùng 1 quảng dg tiêu hao nhiên liêu lớn nhất,nhóm 2 ít hơn và nhóm 3 thấp nhất căn cứ vào số liệu nhà cung cấp, cần thiết thì lấy số liệu thực tế của mổi xe...)
3.Ban tổng hợp dưa vào số lg chuyến xe phải chạy bao nhiêu chuyến của nhóm 1 trong 1 tuần,tháng,năm (tùy theo yêu cầu),nhóm 2 và nhóm 3...
Ngày gửi: 07/09/2009 - 11:43
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)