Mái ngố xéo có hợp với khuông mặt dài không?

·          Mái ngố xéo có hợp với khuông mặt dài không?

 |  Xem: 5.669  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/03/2010 - 20:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Xéo ngố để với khuôn mặt dài có hợp hay không tùy vào bạn cắt độ dài mái tóc thôi ! Theo mình mặt dài thì bạn cắt mái xéo dài một chút là okay

Ngày gửi: 24/03/2010 - 20:20
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)