Thủ tục đăng ký đất đai ?

Năm 1997 gia đình tôi được chia 16.6m vuông nền nhà từ phần đất nền nhà thờ tự của ông bà nội để lại, đóng thuế đất hàng năm phần được chia. nay tôi muốn làm giấy tờ chủ quyền hợp pháp có được không và cần những thủ tục gì xin hướng dẩn giúp

 |  Xem: 407  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/05/2011 - 21:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

chào bạn

đất của bạn được chia theo hình thức cụ thế như thế nào?

 vấn đề bạn nêu chưa được rõ lắm.

 tuy nhiên một quy trình cấp số đỏ bao gồm những thủ tục sau.


I. Hồ sơ bao gồm: 

 - Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu); 

 - Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có); 

 - Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có). 

II. Trình tự, thủ tục: 

 Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được qui định theo hai giai đoạn: 

1. Giai đoạn I: 

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa khi cần thiết; lấy ý kiến xác nhận của UBND phường về tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất. Trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì lấy ý kiến của UBND phường về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với qui hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

Danh sách các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được công bố công khai tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trong thời gian 15 ngày. Văn phòng này cũng phải xem xét các ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện.

Trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo qui định của pháp luật; gửi hồ sơ những trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính đến phòng tài nguyên và môi trường. 

2. Giai đoạn II: 

Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, trình UBND cùng cấp quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất. 

III. Thời gian: 

Thời gian thực hiện các công việc qui định tại hai giai đoạn trên không quá 55 ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

 

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ 

CÔNG TY LUẬT VIỆT PHÚ

sô 276 đường láng, P Thịnh quang, Đống Đa, Hà nội

http://dichvuluatsu.vn 

http://vanphongluatsuhanoi.com

Hotline: 0936.129.229/ 0917.707.288/ 0914.66.8685

E-Mail: luatvietphu@gmail.com

 

Ngày gửi: 04/12/2012 - 09:17
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(23 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo