Cách diệt kiến trong hũ đường?

 |  Xem: 1.722  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/04/2010 - 13:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn hãy dùng một thanh sắt hay con dao bỏ vào hũ đường, các con kiến sẽ bò ra nơi khác.

Ngày gửi: 02/04/2010 - 13:25
Trả lời