Hỏi về cước mobiphone?

Ai cho biết bây giơ 3G cua Mobi tính cước như thế nào?
có giống với GPRS không?
cảm ơn.
 |  Xem: 699  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/12/2009 - 08:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đang dùng 3G MobiFone đây, tốc độ ~50KB/s thôi, tiền cước vẫn như GPRS.
Ngày gửi: 08/12/2009 - 08:47
Trả lời