Hỏi về cước mobiphone?

Ai cho biết bây giơ 3G cua Mobi tính cước như thế nào?
có giống với GPRS không?
cảm ơn.
 |  Xem: 719  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/12/2009 - 08:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Đang dùng 3G MobiFone đây, tốc độ ~50KB/s thôi, tiền cước vẫn như GPRS.
Ngày gửi: 08/12/2009 - 08:47
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)