Bảng giá dịch vụ 3G của Mobifone?

Chào các bác.

Mình muốn xem bảng giá đầy đủ các dịch vụ 3G của Mobifone mà không thấy.

Thanks,
 |  Xem: 12.135  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/12/2009 - 15:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể xem bảng giá dịch vụ ở đây : http://www.mobifone3g.com.vn/index.aspx?s=VCALL
Ngày gửi: 17/12/2009 - 15:30
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)