Bảng giá dịch vụ 3G của Mobifone?

Chào các bác.

Mình muốn xem bảng giá đầy đủ các dịch vụ 3G của Mobifone mà không thấy.

Thanks,
 |  Xem: 12.056  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 17/12/2009 - 15:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể xem bảng giá dịch vụ ở đây : http://www.mobifone3g.com.vn/index.aspx?s=VCALL
Ngày gửi: 17/12/2009 - 15:30
Trả lời