Không thực hiện được video call của viettel?

Mình dk 3g của viettel, các thứ khác đều ok, mỗi tội video call toàn báo disconnected. Máy khác gọi vào máy mình thì ok. Bị cái gì nhỉ?
Trước dk của vina thì ko bị.
 |  Xem: 748  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 17/03/2010 - 09:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Cái máy bác gọi đến có hỗ trợ video call không, hay máy đó có đăng ký 3G và có chức năng video call không?
Ngày gửi: 17/03/2010 - 09:45
Hiện tại 3g chỉ hỗ trợ thực hiện video call nội mạng thôi.
Ngày gửi: 17/03/2010 - 09:46
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)