Giúp mình với iPhone 4 không gọi đi được?

mình có cây ip4 -4.0.2 mới mở mạng xài được vài ngày tắt nguồn mở lại thì không gọi đi được mà chỉ nhận cuộc gọi đến mà thôi.có bạn biết giúp mình với .....cám ơn nhiều

 |  Xem: 2.975  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/10/2010 - 10:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Vấn đề này có nhiều nguyên nhân theo mình được biết thì:

-  Có thể do máy của bạn bị lỗi trong quá trình Unlook, bạn thử mang đi Unlook lại xem

- Hoặc bạn thử reset network xem thử có được không, kiểm tra trong setting/phone/my call id có on không nếu ở off thì thử chuyển sang on xem thử

Ngày gửi: 16/10/2010 - 10:21
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)