Hỏi cách khắc phục khi IPhone bị mất hết danh bạ ?

Không hiểu sao tự nhiên máy mình bị mất hết danh bạ. Mình vào contacts thì bị văng ra. vào Phone cũng bị văng ra, không vào được phím số để gọi cũng như không vào được nhật ký cuộc gọi. Mình đã thử reboot lại máy mà không được. Ai biết chỉ mình với.
Sẳn cho mình hỏi: danh bạ mình lưu trong iphone sẽ nằm ở đâu vậy? Mình vào ifle tìm mà không thấy.

 |  Xem: 41.350  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 02/12/2010 - 09:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn vào Private/var/mobile/Library/Addressbook và copy lại 2 file AddressBook.sqlitedb và AddressBookImages.sqlitedb ra PC hoặc copy cả thư mục Addressbook

Ngày gửi: 02/12/2010 - 09:43

- Hướng dẫn Backup danh bạ trong iphone bằng Itunes:

Hướng dẫn dưới đây là cách Backup lại toàn bộ danh bạ nằm trong iphone của mình thông qua itunes!

- Trước hết ta connect iphone với máy tính, stick chọn vào tab Info và chọn window addressbook với WinXP (Win Vista sẽ là Window Contact) rồi sau đó stick vào Apply thì sẽ đồng bộ backup danh bạ lại.


- Sau khi iphone đồng bộ backup danh bạ lại thì vào trong Start => All Progams => Accessories => Addressbook với WinXP (Start => All Progams => Window Contac với Win Vista) tất cả các danh bạ trong sim khi import hay danh bạ hay danh bạ mail khi add vào iphone sẽ đựơc lưu trong đó!

Lưu ý: Chúng ta vẫn có thể lưu lại danh bạ ra thành 1 file *.wab để lưu lại bằng cách vào Addressbook => File => Export => ... và ngược lại để đưa danh bạ có đuôi *.wab vào rồi chúng ta sync vào iphone!


- Ngoài cách này ra ta vẫn có thể sử dụng Winscp hay Iphone Browse hoặc iPhone Tunnel Suite để backup bằng cách: Vào Private/var/mobile/Library/Addressbook và copy lại 2 file AddressBook.sqlitedb và AddressBookImages.sqlitedb ra PC hoặc copy cả thư mục Addressbook.

- Làm tương tự như trên cho folder SMS và Mail nhé

Khi nào Restore máy mà cần khôi phục thì làm như sau:

Muốn đưa các file ở AddressBook đã Backup ở trên thì vào mục AddressBook và chọn vào từng file một:
- AddressBook.sqlitedb Nhấn phải chuột và chọn Replace File... rồi tìm tới File đã Backup trước kia.
- AddressBookImages.sqlitedb Nhấn phải chuột và chọn Replace File... rồi tìm tới File đã Backup trước kia.
(Nên chọn Backup file hoặc Save As trước khi thay thế để an toàn khi cần thì dùng lại)

Làm tương tự với thư mục SMS:
- sms.db Nhấn phải chuột và chọn Replace File... rồi tìm tới File đã Backup trước kia.

 

Ngày gửi: 02/12/2010 - 09:44

zậy cho hỏi nếu iphone của mình bị quen mật khẩu. zậy có lấy danh bạ ra được không?

Ngày gửi: 08/07/2012 - 08:42
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)