Kiểm tra ngày Active của iPhone?

Mọi người cho mình hỏi nếu mình có 1 con iPhone muốn kiểm tra ngày Active lần đầu tiên thì kiểm tra như thế nào :) mình rùa mấy phần này lắm mong mọi người thông cảm :(

 |  Xem: 19.106  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 09/08/2012 - 11:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Vô đây gõ số serial của IP cần check
https://selfsolve.apple.com/GetWarranty.do

Xem Repairs and Service Coverage: Active
Your product is covered for eligible hardware repairs and service under Apple's Limited Warranty.
Estimated Expiration Date: XX-XX-20XX (trừ đi 1 năm)
Ngày gửi: 09/08/2012 - 11:06

kick vào đâu để kiểm tra thế bạn

Ngày gửi: 07/07/2013 - 18:52
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)