Kiểm tra ngày Active của iPhone?

Mọi người cho mình hỏi nếu mình có 1 con iPhone muốn kiểm tra ngày Active lần đầu tiên thì kiểm tra như thế nào :) mình rùa mấy phần này lắm mong mọi người thông cảm :(

 |  Xem: 18.742  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 09/08/2012 - 11:05  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Vô đây gõ số serial của IP cần check
https://selfsolve.apple.com/GetWarranty.do

Xem Repairs and Service Coverage: Active
Your product is covered for eligible hardware repairs and service under Apple's Limited Warranty.
Estimated Expiration Date: XX-XX-20XX (trừ đi 1 năm)
Ngày gửi: 09/08/2012 - 11:06

kick vào đâu để kiểm tra thế bạn

Ngày gửi: 07/07/2013 - 18:52
Trả lời