Làm sao để biết IP 3GS nào là 32GB hay là 16Gb hoặc 8GB ?

Làm Sao để Biết IP 3GS nào là 32GB hay là 16Gb hoặc 8GB ??
Các Bác trả lời giúp ạ !

 |  Xem: 3.222  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 10/05/2013 - 10:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Vào setting->general->about hay cài đặt->cài đặt chung->giới thiệu
Nó sẽ có toàn bộ thông tin về máy

Ngày gửi: 10/05/2013 - 10:53

ax ax, bác mua DT vế thì phải biết vọc chứ, sao lại lên đây hỏi mọi người. (bản thân không xài táo nên không biết, chỉ biết người máy xanh thôi) 

Ngày gửi: 10/05/2013 - 12:38
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)