Xin cho biết học phí tại trường đại học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn 1 năm là bao nhiêu?

 |  Xem: 7.863  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 24/02/2011 - 14:00  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Quy định mức thu học phí đào tạo đại học hệ chính quy trong trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn:

1. Học phí của hệ đào tạo chuẩn tương đương 240.000đ/tháng/SV và thu theo số tín chỉ đăng kí học:

  • Học lần đầu: 64.000đ/tín chỉ
  • Học lại: 80.000đ/tín chỉ
  • Học để cải thiện điểm: 96.000đ/tín chỉ

2. Học phí của chương trình đào tạo đạt trình độ quốc tế tương đương 320.000đ/tháng/SV và thu theo số tín chỉ đăng kí học:

  • Các môn học chung: 64.000đ/tín chỉ
  • Các môn học riêng: 82.000đ/tín chỉ

Mức học phí trên đây áp dụng cho sinh viên Việt Nam và thực hiện từ năm học 2009-2010.

Ngày gửi: 25/02/2011 - 14:51
Lời cảm ơn 3 điểm
Cảm ơn câu trả lời của cholinhkien.
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_