Nhà nước là gì?

Thấy định nghĩa nhà nước gồm 3 loại cơ quan: cơ quan lập pháp, cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp. Nhưng biết căn cứ vào thông tư, nghị định nào nói về điều này. Anh (chị) nào biết giúp mình với, mình cần gấp lắm! Nếu được thì gửi qua mail dùm mình hay trả lời tại đây cũng được: hchiquyen@yahoo.com.vn. Chân thành cảm ơn!

 |  Xem: 10.067  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/12/2011 - 09:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Quyền lực nhà nước là quyền cai trị dân chúng của bộ máy nhà nước, chi làm 3 :

1/ Cơ Quan Lập Pháp : Đây chính là quốc hội, cơ quan soạn thảo pháp luật và thông qua pháp luật để làm công cụ cho quản lý xã hội của nhà nước. Nhà nước cai trị xã hội bằng pháp luật thì gọi là Nhà Nước Pháp Quyền .

2/ Cơ Quan Hành Pháp : Đây là cơ quan trực tiếp cai trị xã hội mà đứng đầu là Thủ Tướng và các Bộ Trưởng. Thủ Tướng ban hành pháp luật mà quốc hội đã thông qua . Pháp luật ấy là công cụ để Hành Pháp điều hành và quản lý xã hội .

3/ Cơ Quan Tư Pháp : Đây là Tòa Án , căn cứ vào Pháp Luật đã ban hành mà xử tội những công dân nào đã phạp pháp tức là đã làm những điều mà pháp luật cấm không được làm .

Ba cơ quan này thực hiện quyền cai trị xã hội của mình theo Hiến Pháp và Pháp Luật đã ban hành. Đó là quyên lực của nhà nước .

Ngày gửi: 16/12/2011 - 09:22
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn
cucreHCM_