Tìm kiếm các dự án của các tổ chức phi chính phủ?

các bạn ơi các bạn có biết cách nào tìm kiếm được các dự án của các tổ chức phi chính phủ đầu tư tại nước ta không vậy?

Tớ vào trang web của một số tổ chức thì không thấy nói về các dự án mấy.

Có bạn nào biết thì chỉ cho mình với. Mình rất cám ơn!!!!!!!!!!!!

 

 |  Xem: 1.650  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/02/2012 - 14:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể tham khảo thông tin thêm tại 1 số website sau!Chúc may mắn!

 

Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ và phát triển các làng nghề thủ công truyền thống Việt Nam - Vietnam Handicraft Research and Promotion Center (HRPC)
http://www.hrpc.com.vn

British Business Group Việt Nam
http://www.bbgv.org 
British Business Group Việt Nam

 
Chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội
http://www.socialforestry.org.vn 
Chương trình hỗ trợ lâm nghiệp xã hội
 

Chương trình Khởi sự Doanh nghiệp và Tăng cường Khả năng kinh doanh (SIYB)
http://www.siyb.org.vn 
Chương trình Khởi sự Doanh nghiệp và Tăng cường Khả năng kinh doanh (SIYB) góp phần vào sự phát triển kinh tế và tạo việc làm bằng cách hỗ trợ các tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo với nội dung phù hợp, có chất lượng cao cho các nhà quản lý, chủ doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ

 
Chương trình Tokken tại Việt Nam   
http://www.tokten-vn.org.vn 
Chương trình Tokken tại Việt Nam
 

Dự án Cải thiện môi trường và năng lượng cho các khu chung cư cao tầng tại Hà Nội với sự tham gia của cộng đồng   
http://www.greenhanoi.org.vn 
Dự án Cải thiện môi trường và năng lượng cho các khu chung cư cao tầng tại Hà Nội với sự tham gia của cộng đồng

 

Dự án rà phá bom mìn Quảng Trị - Việt Nam
http://www.vietnam-landmines.org 
Website này được xây dựng nhằm cung cấp thông tin có liên quan đến lịch sử và hiện tại về một hiểm hoạ còn mang tính cấp bách ở Việt Nam do mìn và UXO gây ra, và phác hoạ những tổn thất mà mìn và UXO tiếp tục gây ra không chỉ đối với sinh mạng và sự an toàn của con người, mà đỗi với cả việc phát triển kinh tế, nông nghiệp và giao thông, làm mất đi các cơ hội và quyền lựa chọn đơn giản của những người dân nông thôn nghèo khó mà cuộc sống bị đe doạ hàng ngày bởi ẩn hoạ của những loại vật liệu nổ này.

 
Enda Việt Nam   
http://www.endavn.org.vn 
Dự án hành động môi trường và phát triển ở các nước thế giới thứ ba
 

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam
http://www.vietpeace.org.vn 
Là website chính thức của tổ chức chính trị - xã hội trên phạm vi cả nước, có chức năng xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.

 

Sông Cửu Long
http://www.mekongriver.org 
Mekong River hay Sông Cửu Long" xuất hiện nơi đây như là một phương tiện truyền thông cần thiết đễ chia sẽ thông tin khách quan, chính xác, vô vụ lợi, cởi mở về nhửng vấn đề phát triển, môi sinh và dân sinh trên của lưu vực Sông Mekong, cùng với mọi thành phần giới chức ở mọi nơi đang lưu tâm về sự sống còn của con sông và dân cư đang sống ven sông.

 
Tổ chức Oxfam Hồng Kông tại Việt Nam   
http://www.oxfamhk.org.vn 
Tổ chức phi chính phủ hoạt động về phát triển và nhân đạo
 

Trung tâm khuyến trợ nghề nghiệp (ZGB)   
http://www.dse-vn.org 
DSE-Vietnam chính là Trung tâm khuyến trợ nghề nghiệp (ZGB) là một bộ phận thuộc tổ chức hỗ trợ phát triển quốc tế của CHLB Đức (DSE)

 

Trung tâm NC ứng dụng KH về giới, GDPN & vị Thành Niên   
http://www.csaga.org 
Trang Web của một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, gồm các cán bộ khoa học xã hội và nhân văn, các cán bộ y tế làm việc trên cơ sở tự nguyện, nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai các đề tài về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên; thông tin, tư vấn, phổ biến kiến thức thuộc các lĩnh vực nêu trên vì sự phát triển của gia đình và xã hội.

 
Trung tâm từ điển học
http://www.vietlex.com.vn 
Tổ chức khoa học và công nghệ phi chính phủ
 
Ngày gửi: 29/02/2012 - 10:33
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn