Cũng giống như vẹt, hoạ mi rất cần những thanh gỗ đặt ngang lồng.

thahthoa91@gmail.com

Xin bác chỉ dạy.e moi choi mi nen con nhiu cai can hoc

Thành viên tích cực