- Lúc trước mình làm trên corel 12 sau đó cài chương trình corel 13 thì mình vẫn chạy bình thường. - Sau này máy chỉ có corel 12 nên khi mở corel 13 thì không được. Cụ thể là File mình lưu dữ liệu vẫn cho xem hình ảnh mình đã vẽ trên corel 13 nhưng khi mở lên thì chỉ hiển thị trang trắng(graphic) mà không hiển thị dữ liệu. Có phải chương trình corel 12 không chạy nổi chương trình của corel 13? Các bạn có cách nào giúp mình không? Đa tạ!
(Xem thêm)

Nguyễn Hải Ngọc

Bạn phải dùng CORE 13 chuyển sang CORE 12 rồi thì CORE 12 mới đọc được. cách chuyển 1.mở file đó...

Sản phẩm liên quan

Thành viên tích cực

1

Vũ Thu Thủy

20 lượt cảm ơn
2

Đạt Đinh Mạnh

4 lượt cảm ơn
3

Daothanh Xuan

1 lượt cảm ơn
4

Dan le khac

1 lượt cảm ơn
5

Đặng Hoài Dũng

1 lượt cảm ơn