- Lúc trước mình làm trên corel 12 sau đó cài chương trình corel 13 thì mình vẫn chạy bình thường. - Sau này máy chỉ có corel 12 nên khi mở corel 13 thì không được. Cụ thể là File mình lưu dữ liệu vẫn cho xem hình ảnh mình đã vẽ trên corel 13 nhưng khi mở lên thì chỉ hiển thị trang trắng(graphic) mà không hiển thị dữ liệu. Có phải chương trình corel 12 không chạy nổi chương trình của corel 13? Các bạn có cách nào giúp mình không? Đa tạ!
(Xem thêm)

Nguyễn Hải Ngọc

Bạn phải dùng CORE 13 chuyển sang CORE 12 rồi thì CORE 12 mới đọc được. cách chuyển 1.mở file đó...

Thành viên tích cực

1

Quỳnh Trần

33 lượt cảm ơn
2

Máy Xông Hơi Bi

3 lượt cảm ơn
3

Việt Á Bảo Vệ

2 lượt cảm ơn
4

Cao Thu

1 lượt cảm ơn
5

Đá Ốp Lát Hòa B

1 lượt cảm ơn