Tìm kiếm theo danh mục
[:)] em thi cao dang tai chinh quan tri kinh doanh duoc 18,5 diem.Em co the nop ho so vao truong DH Dien luc duoc khong?mong giup do.

zero_is_r

được đấy bạn ạ, nhưng chỉ xét được vào hệ CD thôi.chúc thành công

Thành viên tích cực