Làm thế nào để đổi tên nick trong yahoo chat vậy mọi người?

 |  Xem: 47.081  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 15/12/2007 - 10:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn click chột trái vào Messenger ở phía trên, sau đó vào My Contact Details sau đó ghi tên bạn cần vào name rồi click Save&Close. Thế là xong.
Ngày gửi: 15/12/2007 - 10:43
chuyện nhỏ như con thỏ.Sao bạn không dùng yahoo9.0 made in việt nam.Dùng cực dễ bạn vào messenger/chi tiết liên lạc/bạn gõ biệt danh(tên cần đổi )/lưu&đóng
thế là OK
Ngày gửi: 25/11/2008 - 08:40

Làm thế nào để thay đổi tên nick chat ban đầu bằng 1 ten mới

Ngày gửi: 13/10/2010 - 10:41
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất