Làm thế nào để đổi tên nick trong yahoo chat vậy mọi người?

 |  Xem: 46.828  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 15/12/2007 - 10:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Bạn click chột trái vào Messenger ở phía trên, sau đó vào My Contact Details sau đó ghi tên bạn cần vào name rồi click Save&Close. Thế là xong.
Ngày gửi: 15/12/2007 - 10:43
chuyện nhỏ như con thỏ.Sao bạn không dùng yahoo9.0 made in việt nam.Dùng cực dễ bạn vào messenger/chi tiết liên lạc/bạn gõ biệt danh(tên cần đổi )/lưu&đóng
thế là OK
Ngày gửi: 25/11/2008 - 08:40

Làm thế nào để thay đổi tên nick chat ban đầu bằng 1 ten mới

Ngày gửi: 13/10/2010 - 10:41
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)