Blog platform là gì?Sao mình chưa nghe tới từ này bao giờ

 |  Xem: 1.205  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/12/2007 - 16:58  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Blog platform hiểu nôm na là nhà cung cấp dịch vụ sử dụng Blog cho bạn, ví dụ như Blogger, MySpace hoặc Wordpress. Nếu chọn platform miễn phí bạn có thể sử dụng tên miền con do nhà cung cấp đặt , còn nếu bạn trả tiền thì bạn sẽ được sở hữu tên miền riêng.
Ngày gửi: 16/12/2007 - 17:00
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất