Tôi muốn in bản kê chi tiết cuộc gọi của tháng vừa rồi để kiểm tra. Tôi sẽ phải liên hệ đâu?

 |  Xem: 3.193  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/12/2007 - 12:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

-Để có bản kê chi tiết cuộc gọi tháng mời khách hàng đăng ký ngay khi điền các mẫu phiếu dịch vụ của hợp đồng hoặc đăng ký bổ sung bằng phiếu mở dịch vụ cho kỳ in hóa đơn tiếp theo.

-Nếu có yêu cầu in bảng kê chi tiết cuộc gọi lần 2 (lần thứ nhất kèm hóa đơn cước phí của tháng)

-Khách hàng có nhu cầu in bản kê chi tiết cuộc gọi gửi kèm hóa đơn cước phí hàng tháng, đăng ký Chủ thuê bao đến các điểm giao dịch của Bưu điện Tỉnh, Thành phố lập phiếu yêu cầu và trả phí 2.000 đồng/trang A4.
Ngày gửi: 19/12/2007 - 12:26
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Panasonic KX-TD96 191
Liên hệ gian hàng...
Panasonic KX-TE 82483
2.300.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất