Hỏi về chiều cao trung bình của người Việt, người Nhật, người Trung Quốc?

Em tìm mãi mà vẫn chưa thấy số liệu chính thức ở đâu các bác ạ...
 |  Xem: 8.251  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/12/2007 - 00:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong một nghiên cứu gần 2500 phụ nữ Nhật [2] trong độ tuổi trưởng thành (từ 18 đến 79 tuổi), chiều cao trung bình được ghi nhận là 153,4 cm. Một nghiên cứu trên 1400 phụ nữ Việt Nam trong cùng độ tuổi (do chúng tôi tiến hành ở Việt Nam) cho thấy chiều cao trung bình là 153,9 cm. Trong nam giới, chiều cao trung bình của người Nhật là 164,5 cm. Nghiên cứu trên gần 700 đàn ông Việt Nam của chúng tôi cho thấy chiều cao trung bình là 164,3 cm [3]. Nếu xem xét đến những dao động về chọn mẫu, chúng ta dễ dàng thấy chiều cao của người Việt Nam tương đương (chứ không thể nói rằng thấp hơn) chiều cao người Nhật.

Thật ra, cũng có thể nói rằng chiều cao người Việt Nam hiện nay cũng tương đương với chiều cao người Thái Lan [4] (165 cm ở nam giới và 155 ở nữ giới), và người Trung Quốc [5] (164 ở nam giới và 155 ở nữ giới).
Ngày gửi: 19/12/2007 - 00:14
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất