Trong keo dán LATEX có chứa khí amoniac hít nhiều có hại gì ko, vì công việc của tôi thường xuyên tiếp xúc với keo latex ấy?

 |  Xem: 805  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/12/2007 - 23:42  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Với một khối lượng lớn các chất này, cây cỏ, sinh vật mới bị bệnh “bạch tạng”, héo rũ và chết. Các loại khí này cũng rất độc hại đối với người. Khí clo tấn công vào đường hô hấp của người, nhẹ thì gây viêm nhiễm đường hô hấp; khí amoniac (NH3) được dùng làm phân đạm, axít nitric, là một khí độc, hít phải có khả năng phỏng đường hô hấp (triệu chứng nhẹ là rát cổ, khàn giọng...); mặt khác NH3 còn tan được trong nước, có khả năng hòa lẫn vào nước, gây ngộ độc qua đường tiêu hóa... Vì thế, chúng ta nên tránh tiếp xúc với những loại khí này và các loại thực vật bị nhiễm.
Ngày gửi: 31/12/2007 - 23:44
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất