Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Ưu điểm và nhược của mỗi hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán phát sinh.

mrhung 03/12/2007 - 17:25

Lượt xem 61.289

Xin chào!
Hãy đăng nhập để tham gia cộng đồng Hỏi đáp hiệu quả hơn!
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

chuyengia

05/12/2007 - 19:02
Nội dung ôn tập môn TTCK

NỘI DUNG GỢI Ý ÔN TẬP

MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

(HỆ KHÔNG CHUYÊN NGÀNH)

I. Giới thiệu chung

1. Hình thức thi: Đúng, sai giải thích và bài tập

2. Giáo trình tham khảo chính: Giáo trình TTCK của trường HVNH

3. Tài liệu tham khảo: Giáo trình TTCK của trường KTQD và HVTC, báo đầu tư chứng khoán, bản tin TTCK, luật chứng khoán, quy chế giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán HN và TP.HCM

II. Nội dung ôn tập

II.1.Lý thuyết

1. Chức năng và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán. Nguyên tắc đó được thể hiện trên thị trường chứng khoán Việt nam như thế nào?

2.Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp (khái niệm, đặc điểm, chức năng, mối liên hệ)

3.Hàng hoá của thị trường chứng khoán (khái niệm, đặc điểm, phân loại,so sánh sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu, quyền mua và chứng khế…)

4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán? Nhân tố nào là nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến giá chứng khoán?Liên hệ thực tiễn ở Việt nam.

5. Lợi và bất lợi khi đầu tư vào hàng hoá thị trường tiền tệ và hàng hoá thị trường chứng khoán ?

6. Các chủ thể tham gia TTCK ( chủ thể, mục đích, nghiệp vụ)

7. Nêu ưu thế của công ty cổ phần? Cổ đông có quyền lợi và nghĩa vụ gì?

8. Khái niệm, đặc điểm, vai trò thị trường chứng khoán trong nền kinh tế

9.Phân loại nghiệp vụ phát hành?

10. Ưu và nhược điểm của phát hành cổ phiếu và trái phiếu?

11. Trình bày ưu, nhược điểm của các phương thức phát hành chứng khoán.

12. Thuận lợi và bất lợi của phát hành chứng khoán ra công chúng?

13.Hình thức tổ chức và sở hữu của Sở giao dịch chứng khoán? Ưu nhược điểm của mỗi hình thức sở hữu?

14. Thành viên SGDCK (khái niệm, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thành viên)

15.Niêm yết chứng khoán (khái niệm, điều kiện, lợi và bất lợi của việc niêm yết)

16.So sánh sự khác nhau giữa SGDCK và thị trường OTC

17. Các loại lệnh và định chuẩn lệnh (khái niệm, đặc điểm)

18. Ưu và nhược điểm của hình thức ghép lệnh định kỳ và nghép lệnh liên tục.

19. Một số giao dịch trên Sở giao dịch ck ( giao dịch khối, giao dịch lô lẻ, giao dịch không có cổ tức, giao dịch ngân quỹ, giao dịch ký quỹ, bán khống, giao dịch thâu tóm doanh nghiệp)

20. Lưu ký chứng khoán

21. Thị trường OTC (khái niệm, đặc điểm, cơ cấu tổ chức, quy trình giao dịch, vai trò)

22.Cách tính chỉ số chứng khoán Việt nam.

23. Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

24. Sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt nam.

II.2. Bài tập

- Tính quyền mua

- Các hình thức hoàn trả trái phiếu

- Xác định giá trúng thầu, giá trị thanh toán

- Xác định giá mở cửa, giá đóng cửa. Tính phí môi giới

- Định giá cổ phiếu và trái phiếu

- Xác định tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư

- Đọc và tính các chỉ tiêu ở bản thông tin về giao dịch cổ phiếu và trái phiếu

- Trái phiếu chuyển đổi
Đọc thêm

aaa

14/10/2008 - 01:31
tytyyyy

duong thi mai

07/12/2009 - 04:20
PR

sinhdaica

21/03/2010 - 21:56
Trích dẫn:
Từ bài viết của kakakakakaka
tytyyyy

truong anh

26/09/2010 - 19:33
Trích dẫn:
Từ bài viết của ChuyenGia
Nội dung ôn tập môn TTCK

NỘI DUNG GỢI Ý ÔN TẬP

MÔN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

(HỆ KHÔNG CHUYÊN NGÀNH)

I. Giới thiệu chung

1. Hình thức thi: Đúng, sai giải thích và bài tập

2. Giáo trình tham khảo chính: Giáo trình TTCK của trường HVNH

3. Tài liệu tham khảo: Giáo trình TTCK của trường KTQD và HVTC, báo đầu tư chứng khoán, bản tin TTCK, luật chứng khoán, quy chế giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán HN và TP.HCM

II. Nội dung ôn tập

II.1.Lý thuyết

1. Chức năng và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán. Nguyên tắc đó được thể hiện trên thị trường chứng khoán Việt nam như thế nào?

2.Thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp (khái niệm, đặc điểm, chức năng, mối liên hệ)

3.Hàng hoá của thị trường chứng khoán (khái niệm, đặc điểm, phân loại,so sánh sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu, quyền mua và chứng khế…)

4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán? Nhân tố nào là nhân tố trực tiếp ảnh hưởng đến giá chứng khoán?Liên hệ thực tiễn ở Việt nam.

5. Lợi và bất lợi khi đầu tư vào hàng hoá thị trường tiền tệ và hàng hoá thị trường chứng khoán ?

6. Các chủ thể tham gia TTCK ( chủ thể, mục đích, nghiệp vụ)

7. Nêu ưu thế của công ty cổ phần? Cổ đông có quyền lợi và nghĩa vụ gì?

8. Khái niệm, đặc điểm, vai trò thị trường chứng khoán trong nền kinh tế

9.Phân loại nghiệp vụ phát hành?

10. Ưu và nhược điểm của phát hành cổ phiếu và trái phiếu?

11. Trình bày ưu, nhược điểm của các phương thức phát hành chứng khoán.

12. Thuận lợi và bất lợi của phát hành chứng khoán ra công chúng?

13.Hình thức tổ chức và sở hữu của Sở giao dịch chứng khoán? Ưu nhược điểm của mỗi hình thức sở hữu?

14. Thành viên SGDCK (khái niệm, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của thành viên)

15.Niêm yết chứng khoán (khái niệm, điều kiện, lợi và bất lợi của việc niêm yết)

16.So sánh sự khác nhau giữa SGDCK và thị trường OTC

17. Các loại lệnh và định chuẩn lệnh (khái niệm, đặc điểm)

18. Ưu và nhược điểm của hình thức ghép lệnh định kỳ và nghép lệnh liên tục.

19. Một số giao dịch trên Sở giao dịch ck ( giao dịch khối, giao dịch lô lẻ, giao dịch không có cổ tức, giao dịch ngân quỹ, giao dịch ký quỹ, bán khống, giao dịch thâu tóm doanh nghiệp)

20. Lưu ký chứng khoán

21. Thị trường OTC (khái niệm, đặc điểm, cơ cấu tổ chức, quy trình giao dịch, vai trò)

22.Cách tính chỉ số chứng khoán Việt nam.

23. Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

24. Sự hình thành và phát triển thị trường chứng khoán Việt nam.

II.2. Bài tập

- Tính quyền mua

- Các hình thức hoàn trả trái phiếu

- Xác định giá trúng thầu, giá trị thanh toán

- Xác định giá mở cửa, giá đóng cửa. Tính phí môi giới

- Định giá cổ phiếu và trái phiếu

- Xác định tỷ suất sinh lời của danh mục đầu tư

- Đọc và tính các chỉ tiêu ở bản thông tin về giao dịch cổ phiếu và trái phiếu

- Trái phiếu chuyển đổi

Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn