Mã số cá nhân ghi trên thẻ ATM là gì?Chúng có tác dụng gì vậy??

 |  Xem: 4.916  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 18/12/2007 - 16:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mã số cá nhân (PIN- Personal Identification Number) là mã số bí mật gồm có 4 chữ số do khách hàng tự chọn để truy cập vào các dịch vụ tại máy rút tiền tự động ATM và thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thẻ (như nhà hàng, siêu thị, khách sạn, địa điểm vui chơi giải trí…)
Ngày gửi: 18/12/2007 - 16:23
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất