Thông cáo báo chí là gì?những yếu tố nào cần để viết một thông cáo báo chí?

 |  Xem: 9.032  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/12/2007 - 23:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thông cáo báo chí là tài liệu mà đơn vị/doanh nghiệp/tổ chức gửi tới các cơ quan truyền thông nhân một sự kiện. Theo đó, những cơ quan truyền thông có thể căn cứ vào thông cáo báo chí và những điều "tai nghe mắt thấy" để đưa tin, viết bài.

Thực chất của thông cáo báo chí cũng là một dạng thông điệp. Thông thường, một thông điệp sẽ được viết với các nội dung sau:

- Vấn đề của bạn (hoặc của xã hội, hoặc của cầu thị trường...) là gì?
- Vấn đề ấy đã rất nhức nhối và cần được giải quyết lắm rồi
- Chúng tôi (hoặc động thái này của chúng tôi) có thể giải quyết và là cách giải quyết tốt nhất
- Khi chúng tôi giải quyết thì bạn, xã hội và chúng tôi sẽ tốt đẹp hơn như thế nào.

Các thông cáo, thông điệp có thể viết dưới nhiều hình thức và nhiều câu chữ đa dạng nhưng đọc kỹ thì đều thấy có 4 ý đó.
Ngày gửi: 22/12/2007 - 23:24
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Billboard quảng cáo
Liên hệ gian hàng...
Đèn lối thoát A-720
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất