Chứng chỉ hành nghề là gì? Những ngành nghề kinh doanh nào phải có chứng chỉ hành nghề?

 |  Xem: 3.297  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/12/2007 - 17:19  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Luật Doanh nghiệp là văn bản mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc hội nghề nghiệp chỉ cấp cho cá nhân có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về một ngành, nghề nhất định.Các chứng chỉ hành nghề đã cấp cho tổ chức đều hết hiệu lực.

Ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề bao gồm:

1. Kinh doanh dịch vụ pháp lý;

2. Kinh doanh dịch vụ khám chữa bệnh và kinh doanh dược phẩm;

3. Kinh doanh dịch vụ thú y và thuốc thú y;

4. Kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình;

5. Kinh doanh dịch vụ kiểm toán;

6. Kinh doanh dịch vụ môi giới chứng khoán.
Ngày gửi: 10/12/2007 - 17:20
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thành lập Công ty TNHH
Liên hệ gian hàng...
Thành lập công ty cổ phần
Liên hệ gian hàng...
Dịch vụ thuế TNCN và BHXH
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất