Tại sao không thể tắm 2 lần trên 1 dòng sông, thế là sao nhỉ??

 |  Xem: 936  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 11/12/2007 - 18:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

không fải là không được mà là không thể.
Mình không biết triết học nhưng có thể giải thích thế này, sự vật trên dòng sông luôn thay đổi theo thời gian. Mỗi 1 giây có vô số phân tử nước chảy qua 1 dong sông(chỉ tính nước thôi đã) do đó khi ta tắm thì 1 giây sau dòng sông đã thay đổi rồi ko còn là dòng sông của 1 giây trước.
Ngày gửi: 11/12/2007 - 18:47
Điều này cũng có thể hiểu là khi một việc đã xảy ra rồi không thể xảy ra nữa, một lời noi đã nói rồi không có lần thứ 2 để sửa lại khi đã nói sai.Và một tình bạn đã mất thì không có một tình bạn lần thứu hai quay lại như tình bạn đó.OK?
Ngày gửi: 11/12/2007 - 18:47
co nghĩa là bạn chỉ bị người ta lừa dối 1 lần . ko bao giờ có lần thứ 2
Ngày gửi: 19/12/2008 - 19:05
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất