Cho tôi hỏi :1 dặm ,1 hải lý =bao nhiêu km ?

 |  Xem: 432.190  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 15/01/2008 - 21:14  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Hải lý hoặc dặm biển (nautical mile - NM, International Nautical Mile - INM) là một đơn vị độ dài được dùng trong hoa tiêu hàng hải. Đây là độ dài của cung kinh tuyến trên bề mặt Trái Đất, tương ứng với một phút góc trên đường tròn lớn của nó.

1 Hải lý = 40000 km / (360 × 60) = 1,852 km

Dặm trên giờ là cách đọc tương đương của người Việt đối với câu tiếng Anh miles per hour, có ý nghĩa như là một đại lượng đo vận tốc. Nó biểu diễn số lượng dặm quốc tế đi được trong một giờ. Cách viết tắt phổ biến ngày nay là mph, mặc dù mi/h, sử dụng quy ước của SI để biểu diễn các đơn vị dẫn xuất, đôi khi cũng được sửdụng, đặc biệt là ở Mỹ. Đơn vị chuẩn của SI để đo vận tốc là m/s, mặc dù km/h thông thường cũng được sử dụng để thay thế cho mph.

1 mph tương đương với:

0,44704 m/s, đơn vị SI dẫn xuất
1,609344 km/h
22/15 =1,4667 ft/s
khoảng 0,868976 hải lý trên giờ
Dặm trên giờ là một đơn vị sử dụng cho vận tốc giới hạn trên đường ở Mỹ và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.


Mã lực (thường gọi cách khác là: sức ngựa, hay HP - horse power) là một đơn vị cũ dùng để chỉ công suất. Nó được định nghĩa là công suất cần thiết để nâng một khối lượng 75 kg lên cao 1 mét trong thời gian 1 giây hay 1HP = 75 kgm/s.

Trong thực tế để chuyển đổi nhanh chóng giữa các đơn vị "mã lực" và "kW" (kilô watt), người ta hay dùng các hệ số tương đối như sau:

1 HP = 0,736kW ; hoặc
1 kW = 1,36 HP.
Ví dụ: Con tàu đánh cá có công suất là 300 mã lực, thì có nghĩa là có 300 x 0,736= 221 kW.
Ngày gửi: 15/01/2008 - 21:15
1 dặm = 1.609344km.
1 Hải lý = 1.852 km.
Ngày gửi: 15/01/2008 - 21:18
40
Ngày gửi: 24/10/2008 - 20:45
Ngày gửi: 24/07/2014 - 08:59
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

PLUNGER DÙNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN
Liên hệ gian hàng...
PISTON DÙNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN
Liên hệ gian hàng...
DÊN + BAZE DÙNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo