Cảm nhận về hình ảnh con Cò trong những bài ca dao, dân ca...

 |  Xem: 17.459  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/12/2007 - 10:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Cò về nuôi cái cùng con
Để anh đi trầy nước non Cao bằng

Thời chiến tranh, đàn ông phải đi lính, đi phu phục vụ cho bộ máy chiến tranh. ''Thân cò ''là hình ảnh người phụ nữ đảm đang chịu thương chịu khó, hy sinh cho chồng con. Vì sao là cò mà không là con chim khác. Hình ảnh gầy ốm của con cò sớm khuya lặn lội kiếm ăn dễ liên tưởng đến người phụ nữ ở làng quê việt nam xa xưa.
Con cò mày đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
Ông ơi ông vớt tôi nao
Nếu có lòng nào ông hãy xáo măng
Có xáo thì xáo nước trong
Đừng xáo nước đục, đau lòng cò con
Ngày gửi: 14/12/2007 - 10:23
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất