Qui luật khách quan trong triết học là gì???

 |  Xem: 16.484  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/12/2007 - 09:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tôi đã học qua môn Triết, và tôi thấy có thể bạn mới học môn này nên các khái niệm chưa nắm rõ
- Bạn cần nắm rõ phạm trù " quy luật": mối quan hệ bản chất, bên trong lặp đi lặp lại trong một lớp sự vật hiện tượng...(bạn xem lại trong giáo trình)
- "khách quan" tức là không phụ thuộc vào ý thức, tồn tại độc lập với ý thức.
- Khi nói "quy luật khách quan" tức là muốn nhấn mạnh tính "khách quan", không phụ thuộc vào ý thức (hoặc để đơn giản là ý nghĩ chủ quan của con người) của các quy luật
- VD: đơn giản thể này: dù bạn có muốn hay không thì bạn vẫn lớn lên, vì cơ thể bạn tuân theo quy luật sinh trưởng của tự nhiên. Bạn không thể dùng suy nghĩ của mình mà dừng nó lại được
Nếu còn thắc mắc, có thể liên hệ với tôi, can_cu_goi_afc@yahoo.com
Ngày gửi: 14/12/2007 - 09:58
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất