Tại sao Trung ương viết tắt là TW?

trên báo chí văn bản blog press thấy chữ này hoài ah! Ko hỉu ._.
 |  Xem: 2.493  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 02/12/2007 - 16:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Khi bạn bật bảng font chữ tiếng việt lên thì phím W = Ư nên TW = TƯ viết tắt của Trung Ương

Do cách đánh telex _ còn gọi là dây thép trong lịch sử truyền tin cho nhau , chữ ư trong tiếng việt là uw .Ngày nay còn dùng trong kiểu đánh trên bàn phím kiểu Telex : ư = u w .Vì thế người ta quy ước Trung ương là : TW .
Ngày gửi: 02/12/2007 - 17:16
Bởi vì Trung Ương viết tắt là TƯ, mà tư=không thuộc nhà nước=> không phải là trung ương.
Vì vậy người ta phải quy ước viết Trung Ương là TW cho đỡ nhầm
Ngày gửi: 16/12/2008 - 19:14
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)