Tại sao Trung ương viết tắt là TW?

trên báo chí văn bản blog press thấy chữ này hoài ah! Ko hỉu ._.
 |  Xem: 2.533  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 02/12/2007 - 16:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Khi bạn bật bảng font chữ tiếng việt lên thì phím W = Ư nên TW = TƯ viết tắt của Trung Ương

Do cách đánh telex _ còn gọi là dây thép trong lịch sử truyền tin cho nhau , chữ ư trong tiếng việt là uw .Ngày nay còn dùng trong kiểu đánh trên bàn phím kiểu Telex : ư = u w .Vì thế người ta quy ước Trung ương là : TW .
Ngày gửi: 02/12/2007 - 17:16
Bởi vì Trung Ương viết tắt là TƯ, mà tư=không thuộc nhà nước=> không phải là trung ương.
Vì vậy người ta phải quy ước viết Trung Ương là TW cho đỡ nhầm
Ngày gửi: 16/12/2008 - 19:14
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất