Công nguyên là gì và mốc thời gian công nguyên có ý nghĩa gì vậy?

 |  Xem: 36.383  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 01/01/2008 - 15:38  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Công nguyên = Công lịch kỷ nguyên
Mốc công nguyên đc lấy là năm Chúa Giêsu ra đời. Những năm trớpc đó là trước CN.
Ngày gửi: 01/01/2008 - 15:39
Công Nguyên, viết tắt CN, là kỉ nguyên bắt đầu bằng năm theo truyền thống được cho là năm sinh của Chúa Giêsu. Các năm trước đó được gọi là trước Công Nguyên (TCN) hay trước Tây lịch (TTL). Trong tiếng Việt đôi khi bắt gặp cách dùng sau Công Nguyên (hay viết tắt là SCN), tuy nhiên có lý do cho thấy cách dùng này không hợp lý[1], và cách dùng đúng là Công Nguyên.
Dionysius Exiguus sáng chế ra năm Công Nguyên để tính ngày lễ Phục Sinh
Khái niệm Công Nguyên được tu sĩ Dionysius Exiguus đặt ra vào thế kỷ 6 khi ông tính lịch cho các ngày lễ Phục Sinh và được dùng với các lịch Julius và Gregory. Không có năm 0 trong các lịch này; năm 1 TCN được theo sau bằng năm 1 CN.
Ngày gửi: 01/01/2008 - 15:40
Theo mình biết thì Trước công nguyên = BC ( Before Christ ), sau công nguyên = DC (..chưa rõ )
Ngày gửi: 14/01/2008 - 23:15
A.D. = Anno Domini: of Christian era [thuộc kỷ nguyên của Thiên Chúa]
Ngày gửi: 10/01/2010 - 02:14

Ngày sinh của Chúa Giesu

 

Ngày gửi: 30/11/2012 - 14:58
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo