"Muốn sang thì bắc cầu kiều.Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy" các bạn giải thích hộ "cầu kiều " là cái gì

 |  Xem: 2.641  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/12/2007 - 21:04  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong kho tàng ca dao tục ngữ xưa, ông cha ta rất sáng tạo trong cách dùng chữ, mà đám ...hậu sinh khả ố hôm nay khó mà bắt chước hay bằng.
Muốn sang thì bắc cầu kiều.
Kiều ở đây cũng chỉ mang nghĩa là cầu, không liên quan gì đến truyện Kiều cả.
Vì người ta không thể nói :
muốn sang thì phải bắc cầu
sẽ không vần ở câu 8 , nghe rất dở.
một ví dụ khác cho dễ hiểu :
Công cha như núi Thái Sơn
ở đây cũng dư chữ núi, vì sơn đã có nghĩa là núi.
Cầu kiều mà bạn hỏi, như vậy, chỉ có nghĩa là cây cầu.
Ngày gửi: 14/12/2007 - 21:04
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất