" Thực dụng " có nghĩa là gì ???

 |  Xem: 643  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 19/12/2007 - 23:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

thực dụng
实用 - Có giá trị thiết thực.
bạn vô từ điển Hán - Việt tra thêm nha:
có những từ người ta nghĩ rất ghê ghớm nhưng thực tế lại không phải như vậy.
chỉ vì ta thiếu hiểu biết thôi
Ngày gửi: 19/12/2007 - 23:54

Thực dụng: sử dụng mọi cách để đạt được mục đích của bản thân. Ví dụ:
- Tôi quyết định cưới một cô giàu có để có tiền shopping thì gọi là thực dụng.
- Nếu bạn viết thư khen ngợi một ông giám đốc kia để ông đó cấp cho trường bạn 100triệu sửa chữa lại trường, bạn là người thực tế.

Ngày gửi: 26/11/2013 - 16:09

thực dụng 
- Coi trọng, đề cao lợi ích, hiệu quả trước mắt: chú ý tới tính thực dụng: Phương pháp này rất thực dụng. 
Theo nghĩa tích cực, người thực dụng là người không mơ mộng viễn vông mà nhắm vào lợi ích thiết thực 
Theo nghiĩa tiêu cực, người thực dụng là người chỉ nghĩ đến lợi ích vật chất, không xem trọng vấn đề tình nghĩa

Ngày gửi: 04/04/2014 - 16:12
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất