Cho em hỏi là "nhất nghệ tinh" có nghĩa là gì vậy ạ?

 |  Xem: 949  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/12/2007 - 00:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Người xưa trọng nghề vì nghề nuôi sống được thợ.
Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
Có nghề là đời sống được đảm bảo. Tay nghề giỏi là thân được sướng.
Ngày gửi: 20/12/2007 - 00:15
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất