Như thế nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

 |  Xem: 66.325  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 20/12/2007 - 00:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

theo minh nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc la mot nen van hoa vua co su thich nghi voi nen van hoa hien dai ,nghia la trong nen van hoc do phai co su tiep thu cai moi ,cai hay tu ben ngoai ,phu hop voi xu the phat trien hien dai ,nhung no cung "khong danh mat minh ",van giu nhung net dep truyen thong cua minh
nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc la nen van hoa dam hoc hoi ,dam tiep thu cai hay cua van hoa nguoi khac ,dam tu bo nhung cai khong hay cua minh ,va phat huy hon nua nhung "net dep" trong van hoa cua minh
Ngày gửi: 20/12/2007 - 00:27
nen van hoa dam da ban sac dan toc la: ong noi con hong biet moi hoi ma ong keu con tra loi la sao?
Ngày gửi: 24/04/2009 - 12:10

nền van hóa là nền van hóa đăc trưng cho giai cấp công nhân, dưới sự lảnh đạo của đảng. nhằm thỏa mảng nhu cầu tinh thần của con người ngày càng phát triển

Ngày gửi: 06/01/2011 - 08:48
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất