Bao nhiêu tuổi thì mới hết nghĩa vụ quân sự?

 |  Xem: 26.700  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 14/01/2008 - 22:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Tuổi đi NVQS: 18 đến 25 tuổi - mới đổi, trước là 18 đến 27
Tuổi đăng kí:17 (giống như đi làm CMND để người ta dễ quản lí vậy).
Thời gian đi nghĩa vụ QS: 18 tháng - trước đây là 2năm
Ngày gửi: 14/01/2008 - 22:33
Điều 12

Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi
Ngày gửi: 14/01/2008 - 22:34

đi bộ đội để tham gia quân đội hùng mạnh , nếu bạn có tài có thể học hành hay lập nghiệp từ đây , rất nhiều ngừoi chọn con đường này tiến thân , tuổi bây giò là 25 nhé . nhưng thời gian đsong quan cũng ít đi mà , không 24 tháng như trưosc đau

Ngày gửi: 24/03/2010 - 14:14

Chương II: Việc phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ


Điều 12

Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi.

http://vi.wikisource.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_s%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i_b%E1%BB%95_sung_Lu%E1%BA%ADt_Ngh%C4%A9a_v%E1%BB%A5_qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam_2005

Ngày gửi: 24/11/2011 - 22:01

Trích dẫn:
Từ bài viết của tiente
Tuổi đi NVQS: 18 đến 25 tuổi - mới đổi, trước là 18 đến 27
Tuổi đăng kí:17 (giống như đi làm CMND để người ta dễ quản lí vậy).
Thời gian đi nghĩa vụ QS: 18 tháng - trước đây là 2năm

zay chứ cho mình hỏi, mình năm nay 24t. zay mình có được di bộ đội ko zay?
Ngày gửi: 29/01/2013 - 15:55
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)