Bao nhiêu tuổi thì mới hết nghĩa vụ quân sự?

 |  Xem: 26.304  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 14/01/2008 - 22:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Tuổi đi NVQS: 18 đến 25 tuổi - mới đổi, trước là 18 đến 27
Tuổi đăng kí:17 (giống như đi làm CMND để người ta dễ quản lí vậy).
Thời gian đi nghĩa vụ QS: 18 tháng - trước đây là 2năm
Ngày gửi: 14/01/2008 - 22:33
Điều 12

Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi
Ngày gửi: 14/01/2008 - 22:34

đi bộ đội để tham gia quân đội hùng mạnh , nếu bạn có tài có thể học hành hay lập nghiệp từ đây , rất nhiều ngừoi chọn con đường này tiến thân , tuổi bây giò là 25 nhé . nhưng thời gian đsong quan cũng ít đi mà , không 24 tháng như trưosc đau

Ngày gửi: 24/03/2010 - 14:14

Chương II: Việc phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan và binh sĩ


Điều 12

Công dân nam đủ mười tám tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình từ đủ mười tám tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi.

http://vi.wikisource.org/wiki/Lu%E1%BA%ADt_s%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i_b%E1%BB%95_sung_Lu%E1%BA%ADt_Ngh%C4%A9a_v%E1%BB%A5_qu%C3%A2n_s%E1%BB%B1_n%C6%B0%E1%BB%9Bc_C%E1%BB%99ng_h%C3%B2a_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_ch%E1%BB%A7_ngh%C4%A9a_Vi%E1%BB%87t_Nam_2005

Ngày gửi: 24/11/2011 - 22:01

Trích dẫn:
Từ bài viết của tiente
Tuổi đi NVQS: 18 đến 25 tuổi - mới đổi, trước là 18 đến 27
Tuổi đăng kí:17 (giống như đi làm CMND để người ta dễ quản lí vậy).
Thời gian đi nghĩa vụ QS: 18 tháng - trước đây là 2năm

zay chứ cho mình hỏi, mình năm nay 24t. zay mình có được di bộ đội ko zay?
Ngày gửi: 29/01/2013 - 15:55
Trả lời