Sân bóng tiêu chuẩn thế giới là bao nhiêu ?

Sân bóng tiêu chuẩn thế giới là bao nhiêu ?
 |  Xem: 49.248  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 02/01/2008 - 14:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Chiều dài của sân cho trận đấu người lớn quốc tế phải dài 100 -110 m (chuẩn là 105 m) và chiều rộng phải rộng 65-75 m (chuẩn là 68 m). Sân phải có hình chữ nhật, các đường biên phải lớn hơn chiều rộng của sân.

Các đường biên dài hơn gọi là đường biên dọc, các đường ngắn hơn (các đường có chứa khung thành) gọi là đường biên ngang. Các khung thành nằm ở trên các đường biên ngang. Chiều rộng khung thành tính từ mép trong của các cột dọc là 7,32 m (8 yard), và chiều cao khung thành tính từ mặt đất đến mép dưới của xà ngang là 2,44 m (8 feet). Lưới thường đặt phía sau khung thành, nhưng luật không yêu cầu phải có.

Phía trước của mỗi khung thành là một vùng được gọi là vùng cấm địa (hay còn gọi là "khu vực đá phạt", "khu vực 16m50"). Khu vực này giới hạn bởi đường biên ngang trước khung thành, hai đoạn thẳng dài 16,50 m (18 yard) bắt đầu từ đường biên ngang, cách khung thành 16,50 m về mỗi bên và đoạn thẳng song song khung thành, cách khung thành 16,50 m.
Ngày gửi: 02/01/2008 - 14:32
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bóng đá tiêu chuẩn Fifa Approved
Liên hệ gian hàng...
Bóng tiêu chuẩn đỏ
Liên hệ gian hàng...
Bóng đá tiêu chuẩn đỏ -1
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(5 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo