Thể dục thể thao quần chúng là gì ?

 |  Xem: 3.873  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 23/12/2007 - 23:40  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Là mọi người cùng tham gia phong trào luyện tập thể dục thể thao, không kể thành phố hay thôn quê, ý nói phong trào trên bình diện Rộng
Ngày gửi: 23/12/2007 - 23:41
Là quần chúng cùng tham gia tập thể dục. Chỉ là tập thể dục để giữ sức khỏe mà thôi !
Ngày gửi: 23/12/2007 - 23:42
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo