Help - Lấy dữ liệu qua mạng Lan?

Nhà mình mới kéo từ quán internet ở bên cạnh để dùng, dây mạng khoảng 40m không biết có ảnh hưởng đến tốc độ không nhỉ? Mình muốn truy cập vào các máy của hàng internet để lấy dữ liệu thì phải làm như thế nào.
 |  Xem: 6.687  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 25/12/2007 - 13:57  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

oh, cái này rể thôi bạn bảo máy bạn cần lấy dữ liệu share thư mục hay share ổ đĩa bạn cần khi đó bạn có thể copy dữ liệu về máy bạn được.40 mét bạn có thể dùng vô tư.
Ngày gửi: 25/12/2007 - 14:03
cai nay thi ban phai qua quan net do va ban sharing thu muc ma ban muon lay du lieu sau day la cach sharing:
click phai vao thu muc hoac o dia co du lieu ban can ->chon properties-> chon sharing-> click vao hang chu mau xanh ay no se hien ra mot trang khac sau do ban danh dau vao o '' share this forder on the network'' the la ok
neu nhu ban muon thay doi luon du lieu cua may thi click vao o '' allow network users to change my files'' the la ok roi do
Ngày gửi: 01/03/2009 - 19:36
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất