Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Các xử lý bức ảnh để lấy được chữ trên ảnh

Nguyễn Tư Thoan 23/01/2008 - 14:13

Lượt xem 620
Mình muốn viết một chương trình bằng C để xử lý ảnh nhưng không biết đưa ảnh vào bằng cách nào (hàm nào trong C) cách xử lý. ai biết chỉ mình với, có code thì càng tốt. mình đã được học môn xử lý ảnh của Thấy Đỗ Năng Toàn rồi. các thuật toán về lý thuyết thì Ok rồi, nhưng chưa được thực hành. chỉ mình cách thực thanh nữa. Thanks.
  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

Gia dụng

25/01/2008 - 12:14
Bạn thử xem ví dụ này xem, gõ trên web nên có thể sai cú pháp.

using .....

public class TestDraw:Form
{
//Hàm thiết lập chắc em đã biết nó có tác dụng gì
//Thường em đặt trong này để chứ không đặt trong Form_Load
public TestDraw()
{
this.Paint += new PaintEventHandler(Draw_Graphics);
}

//Tạo hàm Draw_Graphics
public void Draw_Graphics(object sender, PaintEventArgs e)
{
Graphics g = e.Graphics;
Pen penline = new Pen(Color.Red,5);
Pen penellipse = new Pen(Color.Blue,5);
Pen penpie = new Pen(Color.Tomato,3);
Pen penpolygon = new Pen(Color.Maroon,4);

//Vẽ đường thẳng
penline.DashStyle = DashStyle.Dash;
g.DrawLine(penline,50,50,100,200);

//Vẽ một hình ellip
penellipse.DashStyle = DashStyle.DashDotDot;
g.DrawEllipse(penellipse,15,15,50,50);

//Vẽ hình tròn
penpie.DashStyle = DashStyle.Dot;
g.DrawPie(penpie,90,80,140,40,120,100);

//Vẽ đa giác
g.DrawPolygon(penpolygon,new Point[]{
new Point(30,140),
new Point(270,250),
new Point(110,240),
new Point(200,170),
new Point(70,350),
new Point(50,200)});
}
}

Chúc Bạn thành công!
Đọc thêm

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn