Ram, Rom là gì ?

 |  Xem: 33.623  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 15/01/2008 - 10:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Đấy là các thiết bị trong và ngoài may tính
Ngày gửi: 15/01/2008 - 10:55
ROM - Read-Only Memory: phần bộ nhớ chỉ đọc của máy tính, thường rất nhỏ và chứa các thông tin về cấu hình BIOS máy. Phần bộ nhớ này thường "gắn chết" kèm với mainboard

RAM - Random Access Memory đây là phần bộ nhớ của máy tính mà ta vẫn thường gọi là "bộ nhớ" của máy tính. Phần này nằm trên 1 thanh mà ta hay gọi là "thanh RAM". Bạn có thể nâng cấp lương bộ nhớ của máy tính bằng cách mua thêm thanh RAM về gắn vào mainboard (hoặc mua thanh RAM dung lượng lớn hơn về thay nếu như mainboard của bạn hết chỗ cắm)
Ngày gửi: 15/01/2008 - 11:02
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Thánh Gióng T310  intel® 865GV chipset, Bus 800/533/400MHz Intel® Celeron® D 310 (256KB L2 cache, 2.13GHz, 533MHz FSB); DDram : 128 Mb DDR400 Upto 2Gb; CD-Rom : 52X; HDD : 40GB IDE Ultra ATA100
Liên hệ gian hàng...
IBM - Lenovo Think Center A50 (P/N: 8175- PA7) Intel Pentium-4 2.8Ghz/1MB cache/533FSB / 256MB DDRam/ 40GB / CDRom48X / Audio Nic 10/100 / 15"" Monitor PC Dos"
Liên hệ gian hàng...
IBM - LENOVO J100 8253-35A Intel Pentium-4 P521 2.8 Ghz/ 800Mhz FSB/ Chipset 661FX/ 256 MB DDRAM/ HDD 80 GB/ SiS Mirage Graphic 64MB/ SoundCard/ External Speaker/ Audio/ CD-Rom: 48X/ NIC/ Monitor 15"CRT Lenovo/ Keyboard/ Mouse/ PC Dos
Liên hệ gian hàng...
IBM - Lenovo E50 (8771-A65) Pentium IV 3.0GHz/ 1M Cache/ Chipset 661FX/ 256MB DDR/ 80GB HDD/FDD/ 48X CDRom/ 32MB VRam/ Sound/ NIC/ 15" Monitor
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất