Không ký hợp đồng lao động

Toi hien dang lam viec tai mot cong ty co phan , nhung cong ty toi co quy dinh thoi gian lam viec sang tu 7h30 den 12 chieu tu 1h den 5h, va cong ty khong co ky hop dong lao dong doi voi nhan vien vay toi muon hoi cong ty toi lam nhu vay co dung voi luat lao dong khong ?
 |  Xem: 800  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/12/2007 - 21:01  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Căn cứ Bộ luật Lao động 1994, được sửa đổi bổ sung năm 2002, chúng tôi trả lời như sau:

1. Thời gian làm việc:

Theo khoản 1 Điều 68, thời giờ làm việc không quá 08 giờ trong một ngày hoặc 48 giờ trong một tuần. Như vậy, nếu công ty quy định thời gian làm việc từ 7.30 đến 12h; từ 1h đến 5h, là vượt quá 30 phút so với quy định.

2. Hình thức hợp đồng lao động

Theo Điều 28, hợp đồng lao động phải được ký kết bằng văn bản; đối với một số công việc có tính chất tạm thời mà thời gian dưới ba tháng thì các bên có thể giao kết bằng miệng.

Do vậy, nếu công việc của bạn tại công ty không có tính chất tạm thời với thời gian dưới 3 tháng thì việc công ty không ký hợp đồng lao động với bạn là không đúng pháp luật.
Ngày gửi: 04/12/2007 - 21:03
Trả lời