Chủ nghĩa Mác và Macxít khác gì nhau ??? Trong môn Triết Học nhé

 |  Xem: 8.777  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 13/12/2007 - 23:18  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

"Chủ nghĩa Mác" là một danh từ kép, chỉ chủ nghĩa do Mác lập ra. Còn "Mac xít" là một tính từ, nghĩa là "thuộc về chủ nghĩa Mác". Từ "Mác xít" phải đi kèm với một danh từ mới có ý nghĩa. Ví dụ: "Di sản Mác xít" là những di sản của chủ nghĩa Mác để lại.
Ngày gửi: 13/12/2007 - 23:20
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất